Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ

Lan tỏa giá trị nhân đạo, minh bạch hoạt động từ thiện

Lan tỏa giá trị nhân đạo, minh bạch hoạt động từ thiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội XI - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội XI - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hợp tác chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các tổ chức quốc tế

Hợp tác chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với các tổ chức quốc tế

Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng góp tích cực cho Phong trào quốc tế

Hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng góp tích cực cho Phong trào quốc tế

Chủ tịch nước tiếp đại biểu quốc tế dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp đại biểu quốc tế dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong xã hội và trong trường học

Lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong xã hội và trong trường học

Bà Bùi Thị Hòa tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Bà Bùi Thị Hòa tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Bà Bùi Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Bùi Thị Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Hình ảnh Chủ tịch nước dự Đại hội thứ XI Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch nước dự Đại hội thứ XI Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI