Ban tổ chức đưa ra thể lệ chơi mới nhưng lực lượng an ninh quá mỏng không ngăn nổi hàng trăm người. Kế hoạch một hội phết văn minh, không bạo lực ở Tam Nông, Phú Thọ bị phá sản.

Hoàng Hiệp