Lễ Kỳ Yên của đồng bào Chăm thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân thường tổ chức từ mùng 07- 17 tháng Chạp, nhằm ngày 03-13/01/2009 dương lịch. Trong 10 ngày, diễn ra khá nhiều lễ và hội, mà hội đá gà như có người nói: “tiễn cũ đón mới” (tống cựu nghinh tân) thường thu hút lượng lớn người tham gia. Chi tiết