Sau khi có các phản ứng của Việt Nam về vụ chú thích về quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của hội Địa lý Quốc gia Mỹ, ngày 25.3.2010, hội đồng chính sách bản đồ của hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã họp để thảo luận những chi tiết cụ thể về vấn đề Hoàng Sa.

Dựa trên những thông tin và nghiên cứu tốt nhất hiện nay, hội đồng chính sách bản đồ đã quyết định nguyên tắc để tên quần đảo Hoàng Sa trên các bản đồ của hội (trên website www.nationalgeographic.com) sẽ được thay đổi như sau: - Các bản đồ thế giới cỡ nhỏ: sử dụng tên thông dụng với Hoàng Sa là Paracel Islands, bỏ qua những thông tin về chủ sở hữu. - Các bản đồ vùng, lục địa và khu vực cỡ lớn: sử dụng tên thông dụng - Paracel Islands. Có chú thích về chủ quyền: bị chiếm giữ bởi Trung Quốc vào năm 1974; nước này gọi quần đảo là Xisha Qundao; Việt Nam đang đòi chủ quyền, nước này gọi là Hoàng Sa (chữ Hoàng Sa viết đầy đủ, có dấu tiếng Việt trong thông cáo báo chí của hội). Quy ước này sẽ được áp dụng đối với các bản đồ được in trong tương lai, và trong các bản đồ tương ứng trên mạng. P.V