Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội DKVN: Hội tụ trí tuệ, phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng, phát triển bền vững ngành Dầu khí

Tạp chí Petrotimes
Gốc

Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) đang và tiếp tục phát huy vai trò ngày càng quan trọng và thiết thực khi tổ chức Hội đã có mặt khắp các vùng, khu vực có hoạt động dầu khí, củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong ngành Dầu khí cũng như giữa các thành viên tại các đơn vị dầu khí trên khắp cả nước để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung công tác tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng, phát triển ngành Dầu khí nói chung.

Hội DKVN tập hợp và quy tụ trí tuệ của những nhà quản lý, nhà khoa học đã và đang công tác trong ngành Dầu khí để tư vấn, phản biện giúp ngành, Bộ Công Thương, Chính phủ, Quốc hội về những đề án, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn liên quan đến dầu khí và năng lượng, về hoàn thiện cơ chế chính sách trong quản lý hoạt động của Petrovietnam.

Nhiệm kỳ IV 2022-2027, Hội DKVN tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực dầu khí với sự tham gia xây dựng và đóng góp của tất cả các hội viên đã, đang làm việc trong ngành và là thành viên tích cực của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); động viên các hội viên thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2035 tầm nhìn đến 2045, tạo cơ sở tiếp tục phát triển ngành Dầu khí ổn định, bền vững, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí, tạo các sản phẩm giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0, công nghệ tuần hoàn xanh.

Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập tham dự và cho ý kiến tại Kỳ họp: Nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển bền vững trong sản xuất đạm

Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập tham dự và cho ý kiến tại Kỳ họp: Nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển bền vững trong sản xuất đạm

Hội DKVN tăng cường chức năng nhiệm vụ tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; thúc đẩy phong trào tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước… đóng góp tích cực cho sự phát triển "Vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam”, đồng thời thể hiện được tiếng nói của các nhà khoa học Dầu khí có sức thuyết phục với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, hướng dư luận xã hội và người dân ngày càng hiểu đúng, hiểu sâu về ngành Dầu khí, về đường lối của Đảng trong xây dựng và phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam, tạo nên lòng tin, sự đồng thuận và ủng hộ đối với các hoạt động của ngành.

Những định hướng rõ nét của Hội DKVN cũng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao từ lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo VUSTA. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) kỳ vọng, Hội DKVN tiếp tục phát huy vai trò ngày càng quan trọng và thiết thực, tổ chức Hội đã có mặt khắp các vùng, các khu vực có hoạt động dầu khí. Đây cũng là một tổ chức xã hội thu hút các cán bộ đã và đang công tác trong ngành tới sinh hoạt, trao đổi, gặp gỡ, nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện, góp phần củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong ngành Dầu khí cũng như giữa các thành viên tại các đơn vị để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng, phát triển ngành Dầu khí nói chung.

Trước những thách thức và cơ hội đối với ngành Dầu khí trong thời gian tới, lãnh đạo Hội DKVN cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn tham gia vào quá trình rà soát, xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn, tham gia tư vấn, phản biện trước các biến động rất nhanh và khó lường của thị trường, quan tâm đóng góp tiếng nói phản ánh được những khó khăn của Tập đoàn trong công tác đầu tư, tìm kiếm thăm dò dầu khí, phản biện chính sách, có tiếng nói tích cực hơn nữa để các cơ quan quản lý Nhà nước có những quyết sách phù hợp cho hoạt động dầu khí; đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí (E&P), lĩnh vực thiết yếu và then chốt của Tập đoàn, đồng thời, tích cực tham gia vào công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, động viên, truyền lửa cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp phát triển của ngành Dầu khí và xây dựng hình ảnh Petrovietnam.

Lãnh đạo Hội DKVN tham dự Kỳ họp với chủ đề Nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển bền vững trong sản xuất đạm

Lãnh đạo Hội DKVN tham dự Kỳ họp với chủ đề Nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển bền vững trong sản xuất đạm

Ngay sau thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội DKVN lần thứ IV, Ban Thường trực Hội DKVN đã rà soát lại các quy chế, quy định về hoạt động, chương trình kế hoạch dài hạn cũng như tổ chức bộ máy Hội và nhân sự theo kế hoạch đề ra. Về nguyên tắc tổ chức bộ máy Hội và nhân sự tiếp tục kế thừa cơ cấu tổ chức theo khóa III bao gồm các Ban: Tư vấn và phản biện; Tổ chức và phát triển hội viên; Đối ngoại; Văn phòng; Bộ phận Tài chính và Kế toán; Kiểm tra và Tạp chí Năng lượng mới/PetroTimes…

TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội DKVN khẳng định: Để nâng cao vai trò và trách nhiệm, hướng tới các hoạt động thiết thực, hiệu quả, định hướng hoạt động vừa “tĩnh”, vừa “động”, Ban Thường vụ Hội đã phân công các ủy viên, ngoài việc tham gia ở các chi hội còn tham gia ở các tiểu ban chuyên đề thuộc Trung ương Hội theo lĩnh vực hoạt động từ thăm dò khai thác, khí, điện đến dịch vụ kỹ thuật dầu khí, kinh tế và quản lý… với mục đích kết nối, tổ chức hoạt động Hội theo cả chiều dọc - chi hội, chiều ngang - lĩnh vực. Theo đó, một chuyên gia có thể tham gia nhiều tiểu ban chuyên đề. Nhiệm kỳ IV, cơ cấu Thường vụ Hội đã có sự thay đổi đáng kể, hầu hết chủ tịch/phó chủ tịch chi hội hiện là lãnh đạo các đơn vị trụ cột của ngành Dầu khí trú đóng tại địa phương, lãnh đạo Hội kỳ vọng, việc gắn chặt hoạt động của Hội với hoạt động SXKD, nghiên cứu khoa học của đơn vị, hướng tới sự liên kết chặt chẽ, lãnh đạo chi hội là các chuyên gia, nhà quản lý nắm chắc, hiểu sâu vấn đề, kịp thời đề xuất, chủ động phối hợp xử lý cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội và các đơn vị dầu khí kịp thời, thiết thực, hiệu quả hơn.

Nhiệm kỳ IV Hội DKVN trong thời gian qua đã triển khai được nhiều công việc, tuy nhiên, để hoàn thành tốt trọng trách của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp như Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị yêu cầu, lãnh đạo Hội DKVN quán triệt quan điểm Hội cần phải tiếp tục được củng cố và đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động và huy động được hết tiềm năng của các chi hội, hội viên; Phân công nhiệm vụ cho các chi hội thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện nhằm huy động được tối đa trí tuệ, kinh nghiệm của các hội viên. Hội DKVN tăng cường, đẩy mạnh công tác phản biện độc lập, có tiếng nói xứng tầm trên diễn đàn VUSTA cùng các diễn đàn uy tín khác, tư vấn hiệu quả cho Petrovietnam và các đơn vị thành viên, khẳng định vai trò, vị thế của Hội.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và những định hướng trong nhiệm kỳ mới, tin tưởng rằng tập thể những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực dầu khí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tự hào là nơi hội tụ nguồn tài nguyên tri thức, kinh nghiệm quý báu của ngành Dầu khí, góp phần xây dựng tổ chức Hội, Ngành Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội DKVN tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức hoạt động

Mới đây, Thường trực Hội đã có văn bản thông báo về việc nghiên cứu đề xuất sắp xếp nhân sự cho các Ban/Tổ để trình Thường trực và Ban Thường vụ trong tháng 7, tháng 8/2022. Dự kiến giữa tháng 7 và tháng 8/2022, Ban Thường trực và Ban Thường vụ Hội DKVN tiếp tục họp, thảo luận thống nhất về một số nội dung công tác Hội, triển khai việc bàn giao giữa Ban lãnh đạo Nhiệm kỳ III và IV.

Theo phân công trong Thường trực Hội, Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập phụ trách chung các hoạt động của Hội và trực tiếp chỉ đạo, theo dõi công tác truyền thông và Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes; Ban Tư vấn và Phản biện; Tài chính và Kế toán và các Chi hội Quảng Ngãi, Miền Trung và Tây Nguyên, Cà Mau và Tây Đô.

Ông Lê Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội phụ trách và theo dõi Ban Tổ chức và Phát triển Hội; Ban Kiểm tra và các Chi hội: Hà Nội, Thái Bình/Bắc Bộ, TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội phụ trách và theo dõi công tác phát triển Hội viên tập thể của Hội và các Chi hội; công tác nội chính và kiêm Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Dầu khí.

Ông Phạm Văn Huy - Tổng Thư ký Hội phụ trách và theo dõi lịch trình công tác Thường trực Hội và các Ủy viên Thường vụ Hội và trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác Văn phòng Hội và Ban Đối ngoại.

P.V