Hội Doanh nghiệp Thừa Thiên-Huế triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Hội doanh nghiệp Thừa Thiên-Huế vừa tổ chức chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đào tạo xây dựng mô hình doanh nghiệp mẫu ứng dụng công nghệ thông tin và lợi ích sử dụng sổ tay thương mại điện tử doanh nghiệp.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19703