Chính thức cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ

Chính thức cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ

Việt Nam bắt đầu các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với một loạt...

8 liên quan

Việt Nam sẵn sàng đối mặt với thách thức tại Hội đồng Bảo an

Việt Nam sẵn sàng đối mặt với thách thức tại Hội đồng Bảo an

Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, Việt Nam đã đảm nhiệm...

8 liên quan

'Vào HĐBA sẽ cần bản lĩnh để giữ lập trường'

'Vào HĐBA sẽ cần bản lĩnh để giữ lập trường'

Năm 2020 sẽ là năm bận rộn đối với ngoại giao Việt Nam khi vừa đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vừa là ủy viên...

8 liên quan

Việt Nam giới thiệu các ưu tiên trong nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an

Hôm qua (12/12), phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức buổi gặp mặt giới báo chí quốc tế nhằm giới...

8 liên quan

ĐS Ngô Quang Xuân: VN đã vận động 10 năm để có ngày vào HĐBA hôm nay

Đại sứ Ngô Quang Xuân nói vào Hội đồng Bảo an là nhờ sự bền bỉ, khéo léo của rất nhiều người, và các nhà ngoại...

8 liên quan

Vì sao Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất LHQ?

Năm chiếc ghế nóng thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc luôn không thay đổi trong khi đó các ghế...

8 liên quan

Vị thế, vai trò của Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày càng được nâng cao

Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu chia sẻ...

8 liên quan