Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhân sự

Gốc
Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp phiên toàn thể lần thứ 5 chiều 12/4. Đây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi một số nhân sự của Hội đồng được kiện toàn tại kỳ họp Quốc hội.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chúc mừng những nhân sự vừa được Quốc hội tín nhiệm rất cao bầu, phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước, tham gia Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo ông Huệ, sau phiên họp lần thứ 4 diễn ra cách đây gần một tháng, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết đơn thư tố cáo, đảm bảo an ninh, an toàn cho các tổ bầu cử.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý thời gian từ nay đến khi tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều. Vì vậy, ông đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử xem xét, quyết định việc điều chỉnh phân công, kiện toàn nhân sự đối với một số Tiểu ban nhằm đảm bảo cho Hội đồng, các Tiểu ban của Hội đồng hoạt động thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì phiên toàn thể lần thứ 5 của Hội đồng sau khi kiện toàn nhân sự. Ảnh: Đại biểu nhân dân.

Đặt ra yêu cầu tổ chức thành công ngày bầu cử 23/5 tới đây, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu ngày bầu cử phải an toàn, tiết kiệm, đúng luật, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, thực sự xứng đáng vào bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp.

Đặc biệt, loại bỏ những thành phần cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất và có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước. Theo ông Huệ, công tác lựa chọn người đại biểu của nhân dân quan trọng không kém việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong tháng 4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tổ chức thành công hiệp thương lần thứ 3. Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương và Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị.

Đồng thời, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo trong bầu cử, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời khiếu nại của các cơ quan, địa phương và có hướng dẫn về bầu cử sớm đối với các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang… đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phát huy được ý thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất, đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá ngày bầu cử của nhân dân.

Hoài Thu

Nguồn Zing https://zingnews.vn/hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-hop-phien-dau-tien-sau-kien-toan-nhan-su-post1203616.html