Hội đồng Đại học Huế nói gì về việc một Phó Hiệu trưởng tại vị quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp?

PGS.TS Nguyễn Đình Luyện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế (ĐHSP) đã làm quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp nhưng đến nay vẫn tại vị.

Theo đó, vào ngày 2/11/2017, Trường ĐHSP, Đại học Huế làm lễ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, Trường ĐHSP Huế đã bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Đình Luyện là nguyên Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2011-2016. Dù vậy, đến nay đã là tháng 9/2022, nhưng PGS.TS Nguyễn Đình Luyện - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế vẫn còn tại vị, tức là đã làm quá 2 nhiệm kỳ quản lý liên tiếp (hết nhiệm kỳ thứ 2 từ 1/1/2022).

Theo Điều 43 về "Thời gian giữ chức vụ" của Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức nêu rõ: Thời gian giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành; thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường ĐHSP, Đại học Huế.

Trường ĐHSP, Đại học Huế.

Theo Nghị định 115 của Chính phủ, PGS.TS Nguyễn Đình Luyện sẽ không được làm quản lý quá 2 nhiệm kỳ. Do đó Ban giám hiệu, Hội đồng trường ĐHSP, Đại học Huế đã họp lại, đề xuất kéo dài và xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho PGS.TS Nguyễn Đình Luyện làm thêm 1 nhiệm kỳ và làm tờ trình gửi lên Đại học Huế.

Ngày 12/7, Hội đồng Đại học Huế đã có văn bản số 35 gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo văn bản này, căn cứ theo các quy định của pháp luật, việc PGS.TS Nguyễn Đình Luyện đã được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế 2 nhiệm kỳ liên tiếp, do đó Hội đồng Đại học Huế không có cơ sở để ban hành Nghị quyết hiệp y về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với PGS.TS Nguyễn Đình Luyện.

Tiếp đó, ngày 20/7, tại Kết luận số 120 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế tại phiên họp ngày 19/7, mục số 4 cũng nêu rõ: "Đồng ý không xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế đối với đồng chí Nguyễn Đình Luyện, do đã giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP 2 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và đề nghị của Hội đồng Đại học Huế tại Công văn số 35/HĐĐH ngày 12/7/2022.

Giao Hội đồng Đại học Huế, Đảng ủy, Hội đồng Trường Đại học Sư phạm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, đồng thời cần xem xét, đề xuất và có chính sách bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế".

Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV, PGS.TS Huỳnh Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế cho biết: "Bây giờ đang trong giai đoạn chuyển giao nhiệm kỳ, do đó để hoàn thiện Ban Giám đốc Đại học Huế trên này xong mới đề nghị đồng chí Giám đốc (hiện đang kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Huế) thôi Hiệu trưởng sau đó mới làm lại cơ cấu của Ban Giám hiệu Trường ĐHSP, Đại học Huế..."

"Khi hoàn thành Ban Giám đốc và ổn định thì đồng chí Giám đốc hiện đang kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHSP sẽ thôi Hiệu trưởng và để dưới kia làm nhân sự lại Hiệu trưởng và Hiệu phó. Sau đó, hoàn thiện bộ máy và thầy Luyện có được làm tiếp hay không tùy theo quy định của nhà nước và quy chế tổ chức hội đồng của Đại học Huế…", PGS.TS Huỳnh Văn Chương lý giải.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương cũng cho biết, trong tháng 9 này theo phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng Đại học Huế sẽ ra Nghị quyết về việc này. Dự kiến tuần cuối tháng 9 Hội đồng Đại học Huế sẽ họp nhiều việc, trong đó có công tác cán bộ.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/hoi-dong-dai-hoc-hue-noi-gi-ve-viec-mot-pho-hieu-truong-tai-vi-qua-2-nhiem-ky-lien-tiep-172220913193439382.htm