Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho ngân sách?

UBND huyện Tam Nông giao cho Công an huyện xác minh làm rõ dấu hiệu về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng của Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản công.

“Tàng tích” tại một trụ sở làm việc (cũ) của huyện Tam Nông sau khi được bán đấu giá

Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản công được UBND huyện Tam Nông thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UBND-TL ngày 21/3/2017 và Quyết định số 23/QĐ-UBND-TL ngày 3/4/2017 của UBND huyện Tam Nông gồm: đại diện lãnh đạo, công chức chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện...

Nhiệm vụ của Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản công khu hành chính huyện (cũ) gồm: Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện... Trong 2 ngày (24/3/2017 và 5/4/2017), ông Nguyễn Hữu Lê - Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch là Chủ tịch Hội đồng phát thư mời các thành viên trong Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 19 và Quyết định số 23 của UBND huyện Tam Nông.

Sau đó, ông Lê phân công (bằng miệng) cho các thành viên Hội đồng kết hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản đi khảo sát thực tế, số liệu khảo sát được ghi vào sổ tay và không có biên bản ký xác nhận với các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản. Sau khi khảo sát xong, ông Lê không tổ chức họp Hội đồng lấy ý kiến tập thể đánh giá lại giá trị tài sản thực tế còn lại mà ông Lê chỉ đạo (bằng lời nói) yêu cầu tính toán khối lượng tài sản theo hình thức phế liệu, vì tất cả các trụ sở làm việc được bán đấu giá đã xây dựng trên 30 năm, hồ sơ thiết kế, dự toán đã thất lạc, giá trị khấu hao bằng 0 đồng.

Theo UBND huyện Tam Nông, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù có nỗ lực nhưng nhiều thành viên trong Hội đồng có thiếu sót. Chẳng hạn: đối với ông Nguyễn Thanh Tân - công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Tân kết hợp cùng với các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng, tiến hành khảo sát, ghi nhận kích thước các loại tài sản đo đạc, lập bảng xác định khối lượng tài sản bán đấu giá. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận số liệu tài sản đã khảo sát nhưng không báo cáo kết quả khảo sát tài sản để cho từng thành viên của Hội đồng nắm và ký xác nhận, không ghi nhận các phần khuất như: cốt thép cột, cốt thép dầm, cốt thép sàn để báo cáo Hội đồng quyết định mà bỏ qua các loại tài sản này.

Đối với ông Nguyễn Hữu Lê là Chủ tịch Hội đồng nhưng chủ quan: không có kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên, khi phân công nhiệm vụ không tổ chức họp lấy ý kiến Hội đồng, không kiểm tra thành viên khi phân công nhiệm vụ, không tổ chức họp Hội đồng để đánh giá lại giá trị thực tế còn lại của tài sản đã khảo sát... mà cho rằng tài sản đã sử dụng trên 30 năm, giá trị toàn bộ tài sản đã khấu hao và giá trị còn lại bằng 0 đồng nên tính tài sản theo phế liệu là chưa phù hợp với thực tế. Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, ông Lê chưa tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 137 của Bộ Tài chính quy định định giá khởi điểm của tài sản Nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

Những việc làm thiếu trách nhiệm của các thành viên Hội đồng dẫn đến việc xác định giá khởi điểm của tài sản chưa phù hợp với giá trị thực tế, vì trong quá trình sử dụng có một số trụ sở làm việc đã được cải tạo, sửa chữa và nâng cấp nên áp giá chưa phù hợp. Từ đó dẫn đến gây thất thoát ngân sách nhà nước, vì giá khởi điểm bán đấu giá toàn bộ tài sản khu hành chính huyện (cũ), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện với tổng số tiền gần 80 triệu đồng và giá trúng đấu giá gần 84 triệu đồng. Song, qua thu thập thông tin từ người mua lại tài sản của người trúng giá cung cấp thì giá mua lại có sự chênh lệch lên đến hàng trăm triệu đồng so với giá khởi điểm cũng như giá trúng đấu giá.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe18f54f/hoi_dong_dinh_gia_va_ban_dau_gia_tai_san_thieu_trach_nhiem_gay_thiet_hai_hang_tram_trieu_dong_cho_n.aspx