3 HS Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022

3 HS Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV, năm 2022

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ VI

Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ VI

Tuyên dương 263 thiếu nhi tiêu biểu 54 dân tộc: Dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi

Tuyên dương 263 thiếu nhi tiêu biểu 54 dân tộc: Dành những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi

3 thiếu nhi Hà Tĩnh được tuyên dương là thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc năm 2022

3 thiếu nhi Hà Tĩnh được tuyên dương là thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc năm 2022

Tuyên dương 263 thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Tuyên dương 263 thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu 54 dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu 54 dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc

Chủ tịch nước: Tăng cường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chủ tịch nước: Tăng cường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chủ tịch nước đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng

Chủ tịch nước đề nghị tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng

Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi tiêu biểu trên toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt hơn 260 thiếu nhi tiêu biểu trên toàn quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Học hành chăm chỉ là nền tảng để phát triển trong tương lai

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Học hành chăm chỉ là nền tảng để phát triển trong tương lai

Chủ tịch nước chung vui cùng thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc

Chủ tịch nước chung vui cùng thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc

Chủ tịch nước gặp mặt các cháu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc

Chủ tịch nước gặp mặt các cháu thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc