Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm việc tại Ninh Bình

– Vừa qua, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương do PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi làm việc
Ảnh: Minh Quang (Báo Ninh Bình)

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tiến Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; Thông báo Kết luận 213 và Chỉ thị 46 của Ban Bí thư (khóa X) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tỉnh Ninh Bình đã bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 23, Thông báo Kết luận 213 và Chỉ thị 46. Tỉnh Ninh Bình đã quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động của cơ quan Tuyên giáo các cấp, các cơ quan thông tin, báo chí, các đơn vị văn hóa trên địa bàn. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý các cấp và cán bộ quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động sáng tác và phổ biến các tác phẩm tiêu biểu nhằm kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ những người làm công tác văn học, nghệ thuật. Các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được chú trọng xây dựng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm tạo điều kiện để hội viên Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh, các văn nghệ sỹ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có điều kiện sáng tác những tác phẩm hay, đi vào cuộc sống. Tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị hoạt động văn hóa trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền; thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng, xuất bản các ấn phẩm văn học nghệ thuật, qua đó đã xử lý và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại và những tài liệu có nội dung xấu.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định: Việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần quan tâm toàn diện đến lực lượng làm văn hóa, văn học, nghệ thuật, cả những vấn đề trước mắt cũng như tầm nhìn xa. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của văn học theo tinh thần Nghị quyết 23, Thông báo Kết luận 213 và Chỉ thị 46, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên phải được chỉ đạo thường xuyên, cụ thể trên cơ sở coi trọng và phát huy tối đa thế mạnh vốn có của Ninh Bình để phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn công tác và các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành khẳng định: Tỉnh Ninh Bình đã, đang và sẽ tiếp tục có sự quan tâm nhiều hơn nữa tới lĩnh vực hoạt động văn học, nghệ thuật. Với bề dày truyền thống văn hóa, lực lượng làm văn hóa, văn học, nghệ thuật giàu nhiệt huyết của tỉnh sẽ tạo ra nhiều sản phẩm tốt, bổ ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ổn định và phát triển bền vững./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=490369&co_id=30374