Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 17/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 7 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh trình để thông qua chủ trương, tạo cơ sở pháp lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện trong quá trình quản lý, điều hành phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết điều chỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện các Dự án thành phần số 2, 4, 5, 6, 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Nghị quyết điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8);

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong các Nghị quyết được thông qua, đáng chú ý là Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định điều chỉnh giảm tổng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 từ 3.646,789 tỷ đồng xuống còn 3.208,789 tỷ đồng, giảm 438 tỷ đồng. Lý do do nguồn vốn thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chỉ thu được 2 tỷ đồng, trong khi kế hoạch thu là 50 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chỉ đạt 983 tỷ đồng, trong khi kế hoạch thu là 1.373 tỷ đồng, hụt thu 390 tỷ đồng…

Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện các Dự án thành phần số 2, 4, 5, 6, 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định phân bổ vốn đầu tư cho 5 dự án, gồm Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết với nguồn vốn phân bổ 705,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 668,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 37 tỷ đồng; Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nguồn vốn phân bổ hơn 1.053 tỷ đồng đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 943 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 110 tỷ đồng;

Dự án 5: Phát triển giáo dục-đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nguồn vốn phân bổ 172,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 142,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 30 tỷ đồng; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch với nguồn vốn phân bổ là 53 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 48 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 5 tỷ đồng;

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình-Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nguồn vốn phân bổ 28,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 25,7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 3 tỷ đồng…

 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công, điều động làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công, điều động làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng vì được phân công, điều động làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk; bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

NGUYỄN CÔNG LÝ