Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa X) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (khóa X) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2019

Ngày 16-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh...

88 liên quan

Hội nghị lần thứ hai mươi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ hai mươi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Sáng 15-10, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi.

88 liên quan

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27, năm 2019: Báo Đảng tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp

Sáng 15/10, tại TP. Thái Bình, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc mở rộng lần 27 với chủ...

88 liên quan

Tập trung hoàn thành giải ngân và thu ngân sách năm 2019

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh...

88 liên quan

Sẽ có chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ,...

88 liên quan

4 lĩnh vực đột phá cần đưa vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sáng 26-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã chủ trì họp Ban...

88 liên quan

Tiếp tục triển khai hiệu quả năm 'Dân vận chính quyền 2019'

Chiều 11-9, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác...

88 liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Chiều 30 - 8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị nghe báo...

88 liên quan

Thông báo thay đổi ngày tiếp dân, đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có thông báo thay đổi ngày tiếp, đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

88 liên quan