Ngày 29/9, khai mạc kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 29/9, khai mạc kỳ họp đột xuất lần thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh

Tháng 9, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 2

Tháng 9, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 2

HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua 32 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9

HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua 32 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9

Ngày 24-8, sẽ diễn ra kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố

Ngày 24-8, sẽ diễn ra kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố

Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng

Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng

HĐND huyện Đồng Hỷ: Cho ý kiến vào 24 nội dung phát triển kinh tế - xã hội

HĐND huyện Đồng Hỷ: Cho ý kiến vào 24 nội dung phát triển kinh tế - xã hội

HĐND huyện Phú Bình: Xem xét thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng

HĐND huyện Phú Bình: Xem xét thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng

HĐND thành phố Sầm Sơn khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5

HĐND thành phố Sầm Sơn khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5

HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 5

HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 5

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Thoại Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Thoại Sơn khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

HĐND huyện Như Thanh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 8

HĐND huyện Như Thanh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 8
HĐND huyện Như Thanh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 8
HĐND huyện Như Thanh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 8

HĐND huyện Như Thanh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 8

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trong kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Thị xã Bỉm Sơn: 6 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước đạt 151% dự toán tỉnh giao

Thị xã Bỉm Sơn: 6 tháng đầu năm thu ngân sách Nhà nước đạt 151% dự toán tỉnh giao

HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 5

HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 5

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

HĐND huyện Mê Linh khai mạc kỳ họp thứ 6

HĐND huyện Mê Linh khai mạc kỳ họp thứ 6

Thanh Hóa: Dự án 'trùm mền' và các vấn đề giáo dục làm 'nóng kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Thanh Hóa: Dự án 'trùm mền' và các vấn đề giáo dục làm 'nóng kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX