Chất vấn, giải trình tại những nơi thí điểm mô hình chính quyền đô thị như thế nào?

Chất vấn, giải trình tại những nơi thí điểm mô hình chính quyền đô thị như thế nào?

Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

HĐND huyện Quan Hóa đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

HĐND huyện Quan Hóa đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

An Giang: Phần lớn thời gian dành cho thảo luận, chất vấn

An Giang: Phần lớn thời gian dành cho thảo luận, chất vấn

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

Lựa chọn kỹ vấn đề chất vấn, giải trình

Lựa chọn kỹ vấn đề chất vấn, giải trình

Tập trung giải quyết những việc cử tri, Nhân dân quan tâm

Tập trung giải quyết những việc cử tri, Nhân dân quan tâm

HĐND huyện An Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 6

HĐND huyện An Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 6

Nhiều vấn đề nóng được chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Định

Nhiều vấn đề nóng được chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Bình Định

Kỳ họp nhiều đổi mới

Kỳ họp nhiều đổi mới

Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Cần chất vấn ngắn gọn, có trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm

Cần chất vấn ngắn gọn, có trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm

'Chia lửa', giải đáp đến cùng những vấn đề chất vấn

'Chia lửa', giải đáp đến cùng những vấn đề chất vấn

Tái chất vấn và chất vấn 2 nhóm nội dung cử tri và nhân dân rất quan tâm

Tái chất vấn và chất vấn 2 nhóm nội dung cử tri và nhân dân rất quan tâm

Để chất vấn và trả lời chất vấn thực sự hiệu quả

Để chất vấn và trả lời chất vấn thực sự hiệu quả

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội chất vấn về công tác quản lý, sử dụng nhà đất

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội chất vấn về công tác quản lý, sử dụng nhà đất

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn về chương trình phát triển nhà ở

HĐND TP.HCM sẽ chất vấn về chương trình phát triển nhà ở