Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh An Giang

Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh An Giang

Báo An Giang
21 giờ
Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết

Nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết

Báo Quảng Ninh
1 ngày
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV: Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV: Các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình

Báo Quảng Ninh
07/12/2022
Bình Dương: Nhiều đề nghị thiết thực qua thẩm tra

Bình Dương: Nhiều đề nghị thiết thực qua thẩm tra

Đại Biểu Nhân Dân
07/12/2022
Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII

Báo Khánh Hòa
05/12/2022
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Báo Quảng Ninh
01/12/2022
Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề

Báo Khánh Hòa
30/11/2022
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Báo Cần Thơ
30/11/2022
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết

Báo Quảng Ninh
30/11/2022
Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

Báo Đồng Nai
29/11/2022
Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ

Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ

Báo Cần Thơ
28/11/2022
Thẩm tra nhiều nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Thẩm tra nhiều nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội

Báo Thái Nguyên
28/11/2022
Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 13 nội dung

Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 13 nội dung

Báo Thái Nguyên
26/11/2022
Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc

Báo Thái Nguyên
25/11/2022
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
24/11/2022
Ban pháp chế thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban pháp chế thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
24/11/2022

Đề xuất 4 chính sách hỗ trợ cho bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Đề xuất 4 chính sách hỗ trợ cho bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
Đề xuất 4 chính sách hỗ trợ cho bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
Đề xuất 4 chính sách hỗ trợ cho bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Đề xuất 4 chính sách hỗ trợ cho bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Báo Nghệ An
23/11/2022
Ban Đô Thị HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước khi trình tại kỳ họp cuối năm

Ban Đô Thị HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước khi trình tại kỳ họp cuối năm

Báo Cần Thơ
22/11/2022