Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 1

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 1

Báo Quảng Ninh
30/1/2023
Cần biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm

Cần biện pháp, lộ trình giải quyết dứt điểm

Đại Biểu Nhân Dân
29/1/2023
Bài 1: Rõ trách nhiệm, lộ trình, nội dung tái giám sát

Bài 1: Rõ trách nhiệm, lộ trình, nội dung tái giám sát

Đại Biểu Nhân Dân
29/1/2023
Vĩnh Phúc: HĐND thành phố Vĩnh Yên góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Vĩnh Phúc: HĐND thành phố Vĩnh Yên góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Báo Xây Dựng
24/1/2023
Hoạt động giám sát được đổi mới, tăng cả chất lượng và số lượng

Hoạt động giám sát được đổi mới, tăng cả chất lượng và số lượng

Báo Kinh Tế Đô Thị
20/1/2023
Sáng tạo trong triển khai Đề án 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Sáng tạo trong triển khai Đề án 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Báo Kinh Tế Đô Thị
19/1/2023
Giải quyết ngay những nội dung bảo đảm được nguồn lực, lộ trình

Giải quyết ngay những nội dung bảo đảm được nguồn lực, lộ trình

Đại Biểu Nhân Dân
17/1/2023
Tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc

Tăng cường khảo sát thực tế nơi cử tri kiến nghị, bức xúc

Đại Biểu Nhân Dân
16/1/2023
Phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Báo Hà Tĩnh
10/1/2023
Đi đến cùng kết quả giám sát

Đi đến cùng kết quả giám sát

Đại Biểu Nhân Dân
08/1/2023
Đổi mới hoạt động các kỳ họp HĐND, đi đến cùng kết quả thực hiện

Đổi mới hoạt động các kỳ họp HĐND, đi đến cùng kết quả thực hiện

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
06/1/2023
Năm 2023, Hội đồng nhân dân Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động

Năm 2023, Hội đồng nhân dân Hà Nội tiếp tục đổi mới hoạt động

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
06/1/2023
Tiếp tục đổi mới hoạt động các kỳ họp HĐND, theo đến cùng các vấn đề

Tiếp tục đổi mới hoạt động các kỳ họp HĐND, theo đến cùng các vấn đề

Báo Kinh Tế Đô Thị
06/1/2023
HĐND các cấp thành phố Hà Nội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển ở địa phương

HĐND các cấp thành phố Hà Nội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển ở địa phương

Báo Hà Nội Mới
06/1/2023
Tháo gỡ kịp thời hạn chế, khó khăn

Tháo gỡ kịp thời hạn chế, khó khăn

Đại Biểu Nhân Dân
31/12/2022
Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các kỳ họp HĐND

Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các kỳ họp HĐND

Báo Quảng Ninh
29/12/2022
Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 12

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 12

Báo Quảng Ninh
26/12/2022
Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp

Hà Nội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp

Báo Nhân Dân
21/12/2022