Sẽ làm rõ trách nhiệm cán bộ coi thi để xảy ra trường hợp thí sinh lộ đề thi môn Toán

Sẽ làm rõ trách nhiệm cán bộ coi thi để xảy ra trường hợp thí sinh lộ đề thi môn Toán

Đã làm rõ thí sinh làm lộ đề thi môn Toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Đã làm rõ thí sinh làm lộ đề thi môn Toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Kết quả xác minh ban đầu về việc lộ đề thi môn Toán tại Đà Nẵng

Kết quả xác minh ban đầu về việc lộ đề thi môn Toán tại Đà Nẵng

Xác định hành vi làm lộ đề thi trong kì thi tốt nghiệp THPT

Xác định hành vi làm lộ đề thi trong kì thi tốt nghiệp THPT

Đà Nẵng sẽ xử lí hành vi chụp ảnh đề Toán đăng lên mạng của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đà Nẵng sẽ xử lí hành vi chụp ảnh đề Toán đăng lên mạng của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đà Nẵng sẽ xử lý thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Đà Nẵng sẽ xử lý thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng nói gì về việc lộ đề thi môn Toán?

Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng nói gì về việc lộ đề thi môn Toán?

Đang thi môn Toán THPT, thí sinh chụp đề gửi lên ứng dụng trực tuyến nhờ giải

Đang thi môn Toán THPT, thí sinh chụp đề gửi lên ứng dụng trực tuyến nhờ giải

Hội đồng thi Đà Nẵng thông tin về trường hợp thí sinh làm 'lọt' đề thi môn Toán

Hội đồng thi Đà Nẵng thông tin về trường hợp thí sinh làm 'lọt' đề thi môn Toán

Vụ lộ đề thi toán tốt nghiệp THPT: Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng nói gì?

Vụ lộ đề thi toán tốt nghiệp THPT: Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng nói gì?

Đà Nẵng thông tin về việc lộ đề thi môn Toán

Đà Nẵng thông tin về việc lộ đề thi môn Toán

Đà Nẵng thông tin vụ lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2022

Đà Nẵng thông tin vụ lộ đề thi Toán tốt nghiệp THPT 2022

Đà Nẵng sẽ xử lý thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Đà Nẵng sẽ xử lý thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Làm rõ trách nhiệm cán bộ coi thi để thí sinh chụp đề thi tốt nghiệp

Làm rõ trách nhiệm cán bộ coi thi để thí sinh chụp đề thi tốt nghiệp

Đà Nẵng: Xảy ra trường hợp thí sinh dùng điện thoại chụp đề thi Toán gửi ra ngoài

Đà Nẵng: Xảy ra trường hợp thí sinh dùng điện thoại chụp đề thi Toán gửi ra ngoài

Vụ lộ đề thi môn Toán THPT 2022: Sở GD&ĐT Đà Nẵng lên tiếng

Vụ lộ đề thi môn Toán THPT 2022: Sở GD&ĐT Đà Nẵng lên tiếng

Đà Nẵng sẽ xử lý vi phạm của thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Đà Nẵng sẽ xử lý vi phạm của thí sinh làm lộ đề thi môn Toán

Sở GD-ĐT Đà Nẵng nói gì về trường hợp thí sinh để lọt đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT?

Sở GD-ĐT Đà Nẵng nói gì về trường hợp thí sinh để lọt đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT?