Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên thường kỳ

Gốc
QĐND Online – Ngày 26-11, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐ-KT) Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2015. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng và các thành viên Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của toàn quân năm 2015; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào TĐQT được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức q uần chúng, với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng VMXS; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP, người lao động toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên thường kỳ - Ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, đó là thời cơ để phong trào TĐQT của toàn quân hướng vào. Công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT của toàn quân được triển khai toàn diện, đồng bộ và gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động của các ngành. Qua đó, xuất hiện nhiều nhân tố mới, có sức lan tỏa, có tính sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Những kết quả ấy đã góp phần tiếp tục củng cố trận địa vững chắc của Đảng trong Q uân đội, nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đồng tình với đánh giá: Năm vừa qua, việc lãnh đạo công thi TĐ-KT, phong trào TĐQT được Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, cụ thể, ngày càng hiệu quả, phát huy được vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ toàn quân, vai trò của hội đồng TĐ-KT các cấp; góp phần cổ vũ, động viên, tạo động lực để toàn quân hướng vào, đặc biệt là những dự báo, tham mưu đề xuất, nghiên cứu chiến lược, chủ động phối hợp các lực lượng xử lý các tình huống; thực hiện các nhiệm vụ, các khâu đột phá có chuyển biến rõ. Chất lượng huấn luyện tốt hơn; tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, cải cách hành chính của nhiều đơn vị có nhiều chuyển biến; quan tâm đến xây dựng con người, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; công tác khen thưởng có tiến bộ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, công khai dân chủ, hướng về cơ sở, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các nhân tố mới, những thành tích xuất sắc. Hoạt động của hội đồng TĐ-KT đi vào nền nếp, thực chất, giảm về hình thức, có đổi mới, dân chủ, công khai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT đó là: Kết quả thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự nổi bật; chưa hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu ở đơn vị mình. Công tác giáo dục tư tưởng, quản lý, rèn luyện bộ đội còn thiếu chiều sâu; vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông do chủ quan, tai nạn huấn luyện vẫn còn xảy ra.

Về phương hướng trong năm 2016, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Toàn quân tập trung thực hiện chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hướng công tác TĐ-KT và phong trào TĐQT vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong bất luận hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trước hết là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, bầu Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động để nâng cao chất lượng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng đã thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2015.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Tin nóng

Tin mới