Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính họp phiên thứ nhất

– Sáng 20/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) họp phiên thứ nhất. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

(ĐCSVN) Sáng 20/10, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) họp phiên thứ nhất. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Hơn 3.200 TTHC được đơn giản hóa

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ (VPCP), trong 9 tháng đầu năm 2011, một số lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung để đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) và các quy định có liên quan. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 3248 TTHC (trong đó đã ban hành văn bản để thực thi theo thẩm quyền của bộ, ngành là 2048 TTHC) trên tổng số 4.751 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 68%.

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Trong giai đoạn 3 của Đề án 30, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đã thành lập 15 nhóm công tác tập trung nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc 15 nhóm lĩnh vực có ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhóm công tác của Hội đồng đã tổ chức 78 cuộc họp dưới các hình thức khác nhau như: Hội thảo, tọa đàm chuyên sâu trong các lĩnh vực cụ thể ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, các nhóm công tác của Hội đồng đã hoàn thành việc rà soát và đưa ra phương án kiến nghị đơn giản hóa 366 TTHC. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2011, các bộ, ngành đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa hơn 210 TTHC trong tổng số 366 TTHC đã được Hội đồng rà soát và kiến nghị đơn giản hóa, đạt tỷ lệ hoàn thành khoảng 70%.

Về phía các bộ, ngành, địa phương, công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ và từng bước mang lại chuyển biến tích cực trong cải cách TTHC, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận qua việc TTHC đã được đánh giá tác động, công bố công khai, giám sát việc tổ chức thực hiện. Có thể nói, kiểm soát TTHC đã và đang trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền các cấp.

Hội đồng đã được kiện toàn theo hướng tăng thẩm quyền và tăng cơ cấu tham gia. Nhiều thành viên của Hội đồng thời gian qua đã có đóng góp tích cực cho công tác cải cách TTHC thông qua việc hỗ trợ hoạt động truyền thông, cử chuyên gia tham gia các hoạt động tham vấn cho ý kiến vào dự thảo quy định về TTHC, tổ chức hội nghị tham vấn, đối thoại....

Cần chọn lĩnh vực trọng tâm và phát huy sáng kiến để cải cách TTHC

Tại phiên họp, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Ngô Hải Phan nêu rõ: Hội đồng còn chưa thực sự vào cuộc mạnh mẽ cùng Chính phủ trong việc giám sát hoạt động cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; chưa tổ chức nghiên cứu để hỗ trợ VPCP đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC và chưa kịp thời tổng hợp những vướng mắc, khó khăn của cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC chuyển tới VPCP để xem xét, tháo gỡ. Do đó, các bộ, ngành cần phải phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC để tập hợp các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện TTHC để các cơ quan quản lý xử lý kịp thời. Nhưng trước hết, cần tuyên truyền, nói rõ cho người dân về mục đích và ý nghĩa của việc CCHC, hướng dẫn cho người dân hiểu về các TTHC thì việc cải cách TTHC mới đạt được hiệu quả.

Về việc kiện toàn tổ chức, cán bộ tham gia cải cách TTHC, ông Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng cũng chia sẻ: Cùng với việc xây dựng các văn bản cải cách TTHC, cần phải xây dựng yếu tố con người, trong đó chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ, phẩm chất của cán bộ trong hoạch địch chính sách và giải quyết TTHC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng tư vấn
cải cách TTHC Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp

Báo cáo của VPCP cũng chỉ ra việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC tại một số bộ, ngành còn chậm so với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; một số phương án được thực thi chưa tuân thủ đúng yêu cầu của Chính phủ. Liên quan đến vấn đề này, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung, Ủy viên Hội đồng cho rằng: Việc cải cách TTHC cần phải được triển khai nhanh và mạnh hơn. Ở đây, vấn đề không phải ở chỗ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC mà cần thay đổi tư duy trong nội dung các văn bản, vì trên thực tế, nhiều văn bản sai về mặt nội dung, nên nếu có sửa đổi, bổ sung cũng không phát huy được hiệu quả. Do đó, cần nghiên cứu toàn diện các mặt để ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC.

Ở một khía cạnh khác, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng cho rằng: Việc cải cách TTHC cần phải làm liên tục, đưa người dân và doanh nghiệp tham gia vào cải cách TTHC. Việc cắt giảm các TTHC là tốt, tuy nhiên, cũng cần phải ban hành hay điều chỉnh theo diễn biến chung của xã hội và thế giới.

Trên thực tế, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC ở nhiều nơi bị xem nhẹ, nặng về hô hào hình thức. “Cải cách TTHC là vấn đề rất quan trọng. Việc thực hiện cải cách TTHC cần đi vào thực chất vấn đề, thể hiện bằng hiệu quả thực tế chứ không nên đi vào hình thức dưới những con số được nêu lên. Trước mắt, cần chọn lĩnh vực trọng tâm để cải cách, chọn điểm thật cụ thể và đeo đuổi đến cùng. Lĩnh vực được chọn không cần quá lớn nhưng phải có tác động lan tỏa để việc cải cách TTHC nói riêng và cải cách hành chính nói chung hướng tới một Nhà nước phục vụ nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn. Quan trọng là làm sao phát huy được sáng kiến chung tay cải cách TTHC, huy động cả xã hội cùng vào cuộc “ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại phiên họp.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam được cử làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC. Hội đồng gồm 27 thành viên đến từ Văn phòng Chính phủ, các tổ chức Hội, Hiệp hội, đoàn thể trong nước và một số tổ chức quốc tế. Hội đồng có chức năng tư vấn, hỗ trợ Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC, tổ chức kiểm soát TTHC và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong phạm vi cả nước.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=485749&co_id=30106