Giáp Tết ông Táo, người dân làng nghề Tân Cổ (xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) hối hả giăng lưới, lội bùn thu hoạch cá chép đỏ.

Nguyễn Dương