Ngày 6-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Hội khỏe thanh niên khối công nhân viên chức và khối đại học, cao đẳng Thủ đô năm 2011", thu hút sự tham gia của gần 4.000 vận động viên là cán bộ các đơn vị, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Hội khỏe gồm sáu bộ môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng đá nam, kéo co và khiêu vũ thể thao...

Ngày 6-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Thành đoàn Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Hội khỏe thanh niên khối công nhân viên chức và khối đại học, cao đẳng Thủ đô năm 2011", thu hút sự tham gia của gần 4.000 vận động viên là cán bộ các đơn vị, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Hội khỏe gồm sáu bộ môn thi đấu: cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng đá nam, kéo co và khiêu vũ thể thao...