Hơn 2,6 tỷ đồng ủng hộ Chương trình 'Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương'

Hơn 2,6 tỷ đồng ủng hộ Chương trình 'Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương'

'Mẹ đỡ đầu' kết nối yêu thương tới 129 trẻ mồ côi khu vực phía Nam

'Mẹ đỡ đầu' kết nối yêu thương tới 129 trẻ mồ côi khu vực phía Nam

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' giúp trẻ mồ côi vững tin vào cuộc sống

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' giúp trẻ mồ côi vững tin vào cuộc sống

Hơn 800 triệu đồng tặng trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Hơn 800 triệu đồng tặng trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi

Trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi

Hỗ trợ chăm sóc 2 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ chăm sóc 2 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công đoàn Bộ Tư pháp trao tặng sổ tiết kiệm cho 5 cháu mồ côi

Công đoàn Bộ Tư pháp trao tặng sổ tiết kiệm cho 5 cháu mồ côi

Lan tỏa hơi ấm 'Mẹ đỡ đầu' đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Lan tỏa hơi ấm 'Mẹ đỡ đầu' đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh
Lan tỏa hơi ấm 'Mẹ đỡ đầu' đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh
Lan tỏa hơi ấm 'Mẹ đỡ đầu' đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Lan tỏa hơi ấm 'Mẹ đỡ đầu' đến trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhận làm 'Mẹ đỡ đầu' của 10 trẻ mồ côi

Nhận làm 'Mẹ đỡ đầu' của 10 trẻ mồ côi

Cán bộ, nhân viên Công ty CP Dạ Lan đón Trung thu cùng trẻ mồ côi huyện Ngọc Lặc

Cán bộ, nhân viên Công ty CP Dạ Lan đón Trung thu cùng trẻ mồ côi huyện Ngọc Lặc

Triển khai chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi vào dịp Trung thu

Triển khai chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi vào dịp Trung thu

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi huyện Quảng Xương

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi huyện Quảng Xương

Ấm áp tình mẹ đỡ đầu

Ấm áp tình mẹ đỡ đầu

Ấm áp chương trình 'Mẹ đỡ đầu' của phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn

Ấm áp chương trình 'Mẹ đỡ đầu' của phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn

Phú Yên: Gần 250 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi

Phú Yên: Gần 250 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi

Phú Yên: Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' giúp trẻ mồ côi nuôi dưỡng ước mơ

Phú Yên: Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' giúp trẻ mồ côi nuôi dưỡng ước mơ

Hội Phụ nữ Khối An ninh Nhân dân: Trao tặng Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' cho học sinh mồ côi

Hội Phụ nữ Khối An ninh Nhân dân: Trao tặng Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' cho học sinh mồ côi