(VEN) - Ngày 15/8, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam chính thức ra thông cáo phản đối kết quả áp thuế chống trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đối với sản phẩm tôm Việt Nam nhập khẩu vào nước này.

Thông cáo của Hội Nghề cá Việt Nam, tổ chức đại diện cho 2,5 triệu lao động nghề cá (bao gồm cả 600 nghìn lao động trong chuỗi sản phẩm tôm) nêu rõ: Trong toàn bộ chuỗi sản xuất tôm, từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến xuất khẩu, ngư dân và doanh nghiệp Việt Nam không nhận được bất kỳ sự trợ cấp nào từ Chính phủ Việt Nam; sản phẩm tôm đánh bắt từ biển của Hoa Kỳ có đối tượng tiêu dùng hoàn toàn khác so với tôm nuôi của Việt Nam và của các quốc gia khác. Do đó, phán quyết của DOC là hoàn toàn phi lý và không phù hợp với quy định của Hiệp định TBT của WTO.

Nếu quyết định của DOC được thực thi, sản phẩm tôm Việt Nam sẽ chịu 2 lần thuế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của 600 nghìn lao động trong ngành sản xuất tôm Việt Nam, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng Mỹ và đi ngược lại xu thế hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang được Chính phủ, các doanh nghiệp và nhân dân hai nước nỗ lực thực hiện.

Do đó, Hội Nghề cá Việt Nam kêu gọi DOC, Ủy ban Điều tra chống trợ cấp sản phẩm tôm Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ sớm công bố hủy bỏ quyết định nêu trên./.

Nguyễn Tiến Dũng