Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị Bali lập Nhóm điều phối về biến đổi khí hậu

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Bali đã quyết định thành lập Nhóm điều phối có trách nhiệm quyết định những nội dung chủ chốt của kế hoạch hành động dài hạn nhằm đối phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226341/Default.aspx