Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6: Cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 28-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đây là hội nghị rất quan trọng, để thảo luận, cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đây là những nội dung rất quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Thanh Hóa trong thời gian tới và quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Công tác quy hoạch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và phải đi trước một bước để tạo đột phá cho sự phát triển.

Thực hiện Quyết định số 872, ngày 17-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong những năm qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thông qua việc làm tốt công tác quy hoạch, đã góp phần khơi thông các nguồn lực, giải quyết các “điểm nghẽn”, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vùng, ngành, địa phương trong tỉnh. Nhiều kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian vừa qua như: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, du lịch, phát triển các trung tâm kinh tế động lực… đều bắt nguồn từ công tác quy hoạch.

Ngày 14-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1629 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định và đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII vào ngày 25-2-2020.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến nay, sau 2 lần Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch 3 lần. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, vấn đề khó, cần phát huy trí tuệ tập thể, nhất là ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để có một bản Quy hoạch bảo đảm chất lượng, không chỉ cung cấp luận cứ, tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển trước mắt, lâu dài, hoạch định kế hoạch 5 năm, hằng năm, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, mà còn là công cụ hữu hiệu phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở nội dung Quy hoạch đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu góp ý trực tiếp vào dự thảo Quy hoạch, nhất là những nội dung quan trọng cần xin ý kiến, như: Về các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; về xác định các trụ cột tăng trưởng; về phân vùng liên huyện; về quy hoạch thủy điện bậc thang; về phát triển các dự án xi măng, phát triển các khu, cụm công nghiệp và phát triển đô thị...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các quan điểm phát triển của Quy hoạch, xem 5 quan điểm đã đầy đủ chưa? Có cần thêm bớt quan điểm nào hay không? Về phương án phát triển, lựa chọn phương án nào là phù hợp cho sự phát triển của tỉnh.

Trên cơ sở tính toán cụ thể, dự thảo quy hoạch đã đưa ra 3 phương án phát triển, đề nghị phân tích, cho ý kiến cụ thể vào các phương án tăng trưởng của tỉnh trong những năm tới, bảo đảm tính phấn đấu cao, nhưng đồng thời cũng phải khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đối với, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu tham gia ý kiến vào bố cục và các nội dung của Chương trình, như: Mục đích, yêu cầu, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về tổ chức thực hiện đã đầy đủ, bao quát, toàn diện chưa và có khả thi hay không? Đặc biệt là các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết được nêu trong phần phụ lục đã chính xác chưa, có đủ mạnh và khả thi để làm chuyển biến tình hình hay không? Cần bổ sung thêm các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách nào để chúng ta có thể tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích làm rõ những nội dung trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cho ý kiến vào các nội dung trong chương trình hội nghị các đại biểu thống nhất với Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị tập trung thảo luận, phân tích một số nội dung trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các ý kiến đánh giá cao Quy hoạch được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng có nhiều định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã bám sát với các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước; thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững, bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, kế thừa, ổn định thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Đồng chí Đinh Xuân Hướng, Bí thư huyện ủy Như Thanh phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch cũng đã nêu lên được quan điểm để phát huy vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Thanh Hóa nhanh và bền vững với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành công nghiệp năng lượng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn... bảo đảm hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là vùng đồng bằng và ven biển với vùng miền núi, giữa thành thị và nông thôn. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, giữa phát triển hợp lý theo chiều rộng và phát triển theo chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo; đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Cùng với việc phân tích về các định hướng, quan điểm, mục tiêu tổng quát, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích về kịch bản tăng trưởng và cho rằng: 3 phương án tăng trưởng trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 đã được xây dựng dựa trên cơ sở dự báo tiến độ thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ trọng điểm hiện nay của tỉnh; khả năng thu hút đầu tư các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, đô thị, dịch vụ trong thời gian tới; khả năng huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khả năng thu ngân sách nhà nước, đánh giá tác động của các chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2030; các mô hình, công cụ phân tích, dự báo tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt, đã căn cứ vào các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quảng Xương phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã phân tích làm rõ thêm về các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của quy hoạch và xác định các trụ cột tăng trưởng; về phân vùng liên huyện về quy hoạch thủy điện bậc thang; về phát triển các dự án xi măng; về phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; về 4 trung tâm kinh tế động lực...

Bên cạnh việc đóng góp những định hướng chung vào quy hoạch, lãnh đạo các địa phương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu để tích hợp vào Quy hoạch, một số nội dung như cần đưa thêm nội dung chuyển đổi số, kinh tế hộ, kinh tế gia đình, phát triển khu du lịch bốn mùa, việc lập quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng để nghiên cứu việc huyện Hà Trung sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn; nghiên cứu đưa khái niệm về kinh tế đô thị, kinh tế số...

Nhiều ý kiến cũng đã đề xuất, thêm những ý tưởng mới để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu để có thể tích hợp vào Quy hoạch nhằm tạo động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi để đóng góp vào Quy hoạch và Chương trình hành động.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trả lời trực tiếp những vấn đề, đề xuất kiến nghị được các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nêu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là những nội dung rất lớn, rất quan trọng cần được thảo luận kỹ lưỡng, để có nhiều ý kiến đa chiều. Chính vì vậy, sau hội nghị này các đồng chí BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến vào Chương trình hành động và Quy hoạch; đối với lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần phải tổ chức hội nghị để có thảo luận lấy ý kiến tập thể trong Ban Thường vụ, từ đó có ý kiến bằng văn bản. Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy phải chịu trách nhiệm về những ý kiến trong văn bản thảo luận, không được “khoán trắng” cho cấp dưới. Văn bản đóng góp ý kiến phải chuyển về Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10-5-2021, để cơ quan soạn thảo tổng hợp hoàn thiện Chương trình hành động và Quy hoạch để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-6-cho-y-kien-vao-quy-hoach-tinh-thanh-hoa-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2040/135456.htm