Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam khóa IV

Gốc
Ngày 26-11, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khóa IV), nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án về mô hình liên minh hợp tác xã với vai trò là tổ chức kinh tế-chính trị-xã hội mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho sự phát triển và ổn định kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

TTXVN

Tin nóng

Tin mới