Hội nghị Ban chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao trên địa bàn thành phố

Gốc
Ngày 15-9, Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã họp phiên thứ 4 thường kỳ. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị Ban chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao trên địa bàn thành phố - Ảnh 1

Được thành lập từ tháng 12-2016, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, khiếu nại tố cáo (KNTC) kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo, với cơ chế hoạt động của Ban, công việc, nhiệm vụ các lực lượng chức năng thành phố đã được thực hiện tập trung, quyết liệt hơn, xử lý hiệu quả một số vụ việc phức tạp, ảnh hưởng lớn trên địa bàn; có sự kiểm tra, giám sát liên ngành để đánh giá kết quả, tồn tại và đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; thường xuyên rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết.... Trong 7 tháng đầu năm 2017, hệ thống cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên 26.706 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận và xử lý 24.766 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện. Nhìn chung, toàn thành phố đã tiếp nhận, xử lý các vụ việc cơ bản đúng trình tự, thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Đến tháng 8-2017, Ban chỉ đạo đã đưa được 37 vụ việc ra khỏi danh sách tồn đọng kéo dài, phức tạp cần theo dõi, đồng thời có văn bản chỉ đạo yêu cầu giải quyết dứt điểm 45 vụ việc còn lại.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất phương hướng giải pháp thời gian tới: tập trung tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình, kết quả xử lý, giải quyết đối với các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, nhất là ở các địa phương có vụ việc KNTC đông người; tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở theo dõi, nắm mắt tình hình tại cơ sở để kịp thời xử lý, giải quyết những phức tạp phát sinh; tăng cường cơ chế người đứng đầu chính quyền tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân; xây dựng quy định, quy trình tiếp công dân, đảng viên, xử lý đơn thư KNTC của Thành ủy Hà Nội,...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả mà Ban chỉ đạo Chỉ thị 15 của Thành ủy đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, chế độ giao ban định kỳ để tháo gỡ, chỉ đạo việc xử lý một số vụ việc "nóng", phức tạp, ảnh hưởng lớn trên địa bàn thành phố, thiết lập danh sách và đưa ra, đôn đốc hướng giải quyết đối với những vụ việc tồn đọng, phức tạp cũng như chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC theo thẩm quyền và quy định.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, qua việc chỉ đạo thực hiện và kết quả bước đầu, cho thấy, việc ban hành Chỉ thị 15 là cần thiết, đúng hướng và được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan chuyên môn với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị của Thành ủy; nhận thức của người đứng đầu các cấp đã được nâng cao hơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã có chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc đã được nâng lên.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận tình hình KNTC trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp: vẫn còn tình trạng công dân tập trung KNTC đông người của thành phố và các địa phương khác gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Trung ương và thành phố; một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, có lý, có tình nhưng công dân vẫn tiếp tục KNTC. Tình trạng đơn gửi nhiều cấp, vượt cấp xuất hiện ở một số nơi, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn khuyết danh, mạo danh... Đây là những thách thức rất lớn đối với thành phố, đòi hỏi Thành ủy, UBND, Ban chỉ đạo Chỉ thị 15, các cấp, các ngành phải tập trung giải quyết, khắc phục.

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất xác định, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung: Ban chỉ đạo cần chỉ đạo rà soát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KNTC theo thẩm quyền, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Duy trì thực hiện tiếp dân theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền việc chấp hành pháp luật; đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân; khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy định, quy trình tiếp công dân, đảng viên, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Thành ủy Hà Nội, Hệ thống dữ liệu, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng, Quy định quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo áp dụng cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố.

Trong giải quyết KNTC, các cấp, ngành, cơ quan chức năng phải nắm chắc vụ việc, địa bàn, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Ban chỉ đạo cũng cần tiến hành phân loại, dự báo các khả năng, tình huống, các nhóm lĩnh vực có thể xảy ra KNTC cao để quan tâm, xử lý dứt điểm sớm. Đối với các vụ việc phức tạp, vụ việc khiếu kiện đông người đã, đang hoặc tiềm ẩn nguy cơ trở thành "điểm nóng", gây phức tạp về an ninh, trật tự và làm mất ổn định chính trị - xã hội, phân công cụ thể thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đôn đốc quá trình giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc gắn kết thực hiện Chỉ thị 15 với Nghị quyết 15 ngày 04-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

PV

Tin nóng

Tin mới