Sáng qua, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 4 - khóa IX đã khai mạc tại Đồ Sơn, Hải Phòng.