ND - Trong hai ngày 24 và 25-3, tại Tây Ninh, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3-2010 và giao ban công tác tư tưởng với lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư kiểm điểm những nét nổi bật trong công tác của ngành Tuyên giáo thời gian qua, và nhấn mạnh những định hướng trong công tác tuyên giáo thời gian tới như tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tuyên truyền về chủ quyền của nước ta đối với biển, đảo, về công tác phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng; công tác tuyên truyền đối ngoại tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến tình hình kinh tế - xã hội quý I năm nay, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và dự báo thời gian tới; tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình giá cả quý I-2010, giải pháp nhằm bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững...