Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11

Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11-2020 bằng hình thức trực tuyến. Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin về “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ đại hội; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động đối với tình hình quốc tế và khu vực”. Hội nghị nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; hướng dẫn thực hiện Kết luận số 76 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Thành Nam

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202011/hoi-nghi-bao-cao-vien-toan-quoc-thang-11-8193201/