Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành nhằm kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan và đánh giá, phân loại chất lượng các chi, đảng bộ bộ phận, đảng viên năm 2016. Đồng chí Vũ Kim Sơn - Bí thư Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội năm 2016.

Theo đó, năm 2016, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy cơ quan đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và theo chỉ đạo của cấp trên, đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác như: quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; Tích cực triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05-CTr/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI và kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 khóa XII...

Hoi nghi BCH Dang bo Co quan LDLD Thanh pho Ha Noi - Anh 1

Đồng chí Vũ Kim Sơn- Bí thư Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP chủ trì hội nghị

Ghi nhận những nỗ lực rèn luyện không ngừng của tập thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP đã xét công nhận 212 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xét công nhận 11 chi, đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh trong đó có 2 chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu là Chi bộ Ban tổ chức và Đảng bộ Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Phạm Diệp