(SGGP). – Ngày 20-10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn mở rộng đã tổ chức với sự tham dự của hầu hết các ủy viên BCH, các hội đồng và các ban văn học ở khắp mọi miền đất nước.

Báo cáo công tác năm 2009, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn đề cập tới nhiều hoạt động hội đã tổ chức nhằm đầu tư chiều sâu, hỗ trợ sáng tác. Nhiều hội thảo lớn về nhà thơ Chế Lan Viên, nhà phê bình Hoài Thanh đã được tổ chức và đang gấp rút chuẩn bị hội thảo về nhà văn lớn Vũ Trọng Phụng nhân 70 năm mất của ông... Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, hội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị dịch thuật quảng bá văn học Việt Nam ra quốc tế; Ngày thơ lần thứ VIII và tổ chức 2 cuộc Hội thảo thơ và văn xuôi 20 năm đổi mới. V. XUÂN