Nội dung tuyên bố cho biết, hiện nay nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt khó khăn do thị trường bất động sản của Mỹ đang bị suy thoái cũng như những biến động trên thị trường tài chính thế giới.