Ngày 7/11, tại Hà Nội, Hội nghị Toàn thể các nhà tài trợ cho ngành nông nghiệp và phát triển Nông thôn 2007 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Phát triển nông thôn công bằng và bền vững”.