Hội nghị cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

Gốc
Trong 3 ngày, từ 15 đến 17.10.2009, tại Ba Vì (Hà Nội), Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị cán bộ của Bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phong - Bộ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí Thứ trưởng: Lê Đình Tiến, Nguyễn Văn Lạng, Nguyễn Quân và nguyên Thứ trưởng Trần Quốc Thắng; cùng lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức để các đơn vị trong Bộ đánh giá, nhìn nhận lại vị trí, vai trò của mình, báo cáo về các kết quả mà đơn vị đã đạt được cũng như các mặt còn tồn tại, hạn chế, nêu lên những suy nghĩ trăn trở, đề xuất kiến nghị với Bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; để Lãnh đạo Bộ báo cáo về những kết quả đã làm được của Bộ và định hướng cho thời gian tới. Đây cũng là dịp để các đơn vị trong Bộ hiểu biết hơn về các công việc của nhau, từ đó tăng cường phối hợp trong việc giải quyết các công việc chung sao cho nhanh chóng và hiệu quả.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo của 15 đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị; những việc đã làm tốt cần phát huy, những tồn tại cần phải khắc phục; những đề xuất, kiến nghị và định hướng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị đã tập hợp được 39 kiến nghị của các đơn vị gửi tới Lãnh đạo Bộ. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã giải đáp một cách tổng thể kiến nghị của các đơn vị. Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng đã tập trung phân tích những bức xúc, những vấn đề còn bất cập của hoạt động KH&CN. Bộ trưởng cho rằng, hoạt động KH&CN hiện nay cần phải quan tâm đến hiệu quả kinh tế - xã hội, phải định hướng các nhiệm vụ KH&CN từ yêu cầu của thực tiễn. KH&CN không phải là đã thực hiện được bao nhiêu đề tài/dự án, sử dụng bao nhiêu kinh phí mà phải là đã làm được những gì, tạo ra được bao nhiêu sản phẩm cho xã hội. Để KH&CN thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống, các nhà khoa học cần phải có tinh thần thị trường và phải biết dấn thân, phải bổ sung cộng đồng doanh nghiệp vào đội ngũ làm khoa học... Đánh giá về việc thực hiện Đề án đổi mới, Bộ trưởng cho rằng chúng ta đã thực hiện và đạt được những thành công trong 4 nội dung (Hoàn thiện cơ chế xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các tổ chức KH&CN; Phát triển thị trường công nghệ; Hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN). Tuy nhiên, còn 2 nội dung (Đổi mới cơ chế chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN; Đổi mới cơ chế quản lý nhân lực KH&CN) vẫn chưa thực hiện được, cần phải tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới. Về nhiệm vụ đến hết năm 2010, Bộ trưởng nêu rõ phải hoàn tất việc xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển công nghệ cao, Chương trình năng suất chất lượng, Chương trình nâng cao năng lực của hệ thống Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Chương trình nâng cao năng lực của hệ thống Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Đề án hội nhập quốc tế về KH&CN; và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành KH&CN. Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị cán bộ Bộ KH&CN đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức, thể hiện sự đồng thuận quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của các đơn vị. Hội nghị đã thổi vào đội ngũ cán bộ của Bộ một tinh thần đổi mới vì sự phát triển của Bộ KH&CN và của đất nước. Tin và ảnh: TC

Tin nóng

Tin mới