Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9-12, tại hội trường Diên Hồng (nhà Quốc hội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng...

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu ở các tỉnh, thành, ngành, cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức kết nối đến 788 điểm cầu từ tỉnh đến xã, phường trên địa bàn tỉnh với gần 30.000 đại biểu dự hội nghị; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tham luận tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành ủy trong cả nước đã tập trung nêu lên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị ở trung tâm Hà Nội cũng như tại các điểm cầu trong cả nước.

Để hội nghị hiểu rõ, sâu hơn, về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung làm rõ một số vấn đề và trả lời cho được 3 câu hỏi đó là: Thứ nhất, lâu nay chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này? Thứ hai là những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì? Thứ ba là chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Đề cập về nội dung vì sao Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực kết luận và quy định mới của Hội nghị Trung ương lần này gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình. Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, lại được Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các nghị quyết, quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Phát biểu quán triệt và kết thúc hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau hội nghị hôm nay các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt cá nhân người đứng đầu các địa phương, các đơn vị phải tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện sâu sắc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính tri; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu học tập quán triệt các kết luận và quy định của Trung ương và bài phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, tổ chức, thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128 của Chính phủ, Quyết định 4800 của Bộ Y tế và nhất là quy định 4399 của Chủ tịch UBND tỉnh một cách chủ động, sáng tạo trong kiểm soát dịch COVID -19, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều. Đây là khoảng thời gian tăng tốc để về đích. Đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực cố gắng để hoàn thành và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 một cách thực chất. Sau khi tổ chức triển khai hội nghị phải bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2022.

Các tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như toàn bộ các đồng chí đảng viên phải kiểm điểm, tự phê bình, phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy gợi ý kiểm điểm. Qua kiểm điểm phải làm tốt hơn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Nhân dân đón một mùa nô en năm 2021, đón năm mới 2022 và xuân Nhâm Dần thật sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-can-bo-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-ket-luan-va-quy-dinh-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-dang/149462.htm