Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị cấp cao NATO: Bế tắc trong nhiều vấn đề quan trọng

Gốc

ND - Hội nghị cấp cao NATO tại Bucharest lần này đưa ra chương trình nghị sự 35 điểm. Tuy nhiên, kết quả thu được từ hội nghị là không nhiều và bế tắc trong nhiều vấn đề quan trọng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119146&sub=82&top=45