Sáng nay (8/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đây là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách cùng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương tham dự.

Theo chương trình, hội nghị sẽ thảo luận về 2 dự án luật sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV là dự án Luật Tín ngưỡng tôn giáo và dự án Luật về Hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đòi hỏi phải tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó cần đặc biệt chú trọng đến các hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, nhất là các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Sau khi xem xét các nội dung dự kiến trong chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng tôn giáo và dự án Luật về Hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng vào 2 dự án luật nêu trên, góp phần vào thành công của hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cả nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường việc tổ chức các hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề quan trọng mà các đại biểu Quốc hội chuyên trách cần nghiên cứu và cho ý kiến trước.

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày, 8 và 9/9.

Nguyễn Hoàng

Share on Tumblr