Hội nghị G8 kết thúc trong bế tắc

Hội nghị G8 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề khí hậu cũng như bó tay trước các vấn đề khó khăn mà thế giới đang đối mặt.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/7/10/249589.tno