Hội nghị - hội thảo

Gốc
Ngày 15-7, tại huyện đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức bộ máy nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo bước phát triển đột phá, bền vững cho đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (Kiên Giang), với sự tham gia của các lãnh đạo một số ban, ngành trung ương, các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị - hội thảo - Ảnh 1

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp... đề cập các vấn đề quan trọng đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc như: Mục tiêu định hướng phát triển; cơ cấu tổ chức bộ máy; cơ chế chính sách đặc biệt... Đây là những nhóm giải pháp nhằm giúp cho chính quyền tỉnh Kiên Giang làm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển phù hợp, dự báo những khó khăn trong quá trình xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trở thành một khu vực kinh tế năng động, mang đặc trưng bản sắc riêng, dựa trên lợi thế về kinh tế, địa chính trị; có các cơ chế, chính sách đặc biệt, không cạnh tranh với các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt khác trong nước, nhưng bảo đảm tính vượt trội, đủ sức cạnh tranh, hấp dẫn đối với khu vực và quốc tế.

Tin nóng

Tin mới