Hội nghị hội thảo

Gốc
ND - Ngày 17-4, tại TP Vinh, Trường đại học Vinh tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong những năm qua, giáo dục đại học đạt được nhiều thành tựu, tạo ra được những lớp sinh viên đang là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển mới, giáo dục đại học phải được đổi mới, gắn với nâng cao chất lượng trong đào tạo; quản lý giáo dục đại học không thể theo mô hình cũ vì sẽ không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo đảm chất lượng và gia tăng số lượng sinh viên. Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 của Bộ GD-ĐT được coi là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học, làm tiền đề triển khai hệ thống các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học.

Tin nóng

Tin mới