Hội nghị kiểm sát viên tiêu biểu lần thứ Nhất

Gốc
Hội nghị sẽ khai mạc ngày 2/4 tới nhằm cổ vũ, động viên các Kiểm sát viên trong Ngành phấn đấu, rèn luyện theo 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát…

Tin nóng

Tin mới