Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XIV thành công tốt đẹp

(HNM) -Sau hai ngày làm việc, sáng 2-4, Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ thành phố khóa XIV thành công tốt đẹp. Những năm qua, hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ thành phố đã bám sát chức năng nhiệm vụ được quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163767