Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Chiều 30-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã diễn ra, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về 'Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020' và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Tiếp ngay sau thành công của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020" và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa, ngày 12-3-2012 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ đã phát huy vai trò, nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong suốt những năm qua.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, có mặt yếu kém cần phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tại hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trên cơ sở nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn tham gia thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đặc biệt là những cách làm hiệu quả trong tổ chức hiện Nghị quyết. Đồng thời đối chiếu với những mục tiêu đã đề ra, phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém; nhưng kết quả không đạt mục tiêu Nghị quyết và chỉ rõ nguyên nhân trên cơ sở kết quả việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị và từ thực hiện rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong quá trình phát biểu, đề nghị các đồng chí bày tỏ rõ chính kiến về sự cần thiết ban hành Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh; tham gia ý kiến trực tiếp vào tên gọi và bố cục, các nội dung dự thảo kết luận, đặc biệt là mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể đã phù hợp hay chưa, có cần bổ sung mục tiêu nào không? Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để chuẩn bị cho Hội nghị lần này, thời gian qua Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị các nội dung trình hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị, nhất là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, góp phần vào thành công của hội nghị.

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nêu rõ: Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ từng bước được đổi mới về nội dung và phương pháp, chất lượng ngày càng được nâng lên, thực chất hơn theo mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ đã đi vào nền nếp, cơ bản đảm bảo phương châm “động” và “mở”, thực hiện đúng các bước quy trình; chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chú trọng, gắn với thực hiện luân chuyển cán bộ để rèn luyện trong thực tiễn. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, gắn với quy hoạch, luân chuyển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai…

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kết luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kết luận.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030 đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ đã đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu cũng nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết đó là: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một số nơi chất lượng còn hạn chế; việc tiếp thu, nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện chưa sâu, có thời điểm, có việc còn bị động, lúng túng và sai sót nhất định; công tác quy hoạch cán bộ chất lượng chưa cao, quy hoạch còn cứng nhắc; một số chức danh quy hoạch tính khả thi không cao; công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân: Sớm ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư giai đoạn 2023 - 2025

Qua nghiên cứu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; Dự thảo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tôi thống nhất và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đã được nêu trong báo cáo.

Qua 10 năm triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo; thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, làm cơ sở để lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện và từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng tập trung thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc; vai trò của các cấp ủy đảng được đề cao, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy nên đã đem lại những kết quả tốt; công tác tổ chức cán bộ từ huyện đến cơ sở chuyển biến rõ rệt; chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Tại hội nghị, tôi mạnh dạn đề nghị tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư giai đoạn 2023 - 2025 để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND, ngày 15-4-2020 của UBND tỉnh; đề nghị tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ được luân chuyển, điều động từ địa phương này sang địa phương khác để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, có 100% Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã không phải là người địa phương.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa: Tiếp tục quan tâm quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Đoàn các cấp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, công tác cán bộ đoàn đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu trong thực hiện, giải quyết công việc được giao. Nhiều đồng chí cán bộ đoàn đã thể hiện, phát huy được năng lực, trình độ, được cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng giao giữ các chức vụ quan trọng trong cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay, tỉnh chưa tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể, cùng với việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ đoàn, việc quy hoạch nguồn cán bộ đoàn cấp huyện, cấp tỉnh gặp nhiều khó khăn. Để bổ sung nguồn cán bộ đoàn trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm hơn nữa đến việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; quan tâm đến chính sách đào tạo cán bộ đoàn, nhất là việc đào tạo trình độ lý luận chính trị và quản lý Nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm bố trí, sắp xếp, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới

Hiện nay, ngành Giáo dục có số lượng cán bộ, công chức, viên chức hơn 53.000 người. Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã thực hiện đúng quy định của tỉnh về việc rà soát, quy hoạch cán bộ quản lý, đồng thời phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các quy định trong việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức. Việc bố trí đúng người, đúng việc giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, gắn bó với nghề, qua đó đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế ngành Giáo dục Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thiếu giáo viên ở các cấp học, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học. Để bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp GD&ĐT trong thời gian tới, đề nghị tỉnh và ngành chức năng cần có cơ chế tiếp nhận giáo viên từ các tỉnh, thành phố khác có nhu cầu về công tác tại Thanh Hóa và giáo viên đã có nhiều cống hiến ở những vùng khó khăn trong tỉnh được về công tác tại các địa bàn phù hợp theo yêu cầu.

Sớm triển khai việc thi tuyển một số chức danh quản lý của ngành Giáo dục nhằm bổ sung nguồn cán bộ quản lý có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển đội ngũ giáo viên dôi dư cục bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đối với các địa phương, cần lựa chọn được người đứng đầu, cụ thể là hiệu trưởng các nhà trường là người có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý tốt để đưa bộ máy giáo dục chuyển biến tích cực; đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục định hướng cho các em học sinh thi vào ngành sư phạm để bổ sung nguồn nhân lực cho ngành trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và quán triệt các nghị quyết của Đảng, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ. Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, ngày 12-3-2012 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nghị quyết đã nêu bật các quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các tiêu chuẩn đối với cán bộ chủ chốt các cấp. Trong đó, nhiều quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ và các tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ các cấp đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết số 04 là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và rất kịp thời. Sau 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác cán bộ của tỉnh ta đã có những bước phát triển; đội ngũ cán bộ các cấp trưởng thành về nhiều mặt; số lượng được bảo đảm, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên, là động lực cơ bản giúp tỉnh ta vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn và rất có ý nghĩa trong suốt những năm qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém đó là: Vẫn còn một số chỉ tiêu cụ thể chưa hoàn thành nghị quyết, trong đó nhiệm kỳ 2015 - 2020 việc đổi mới trong ban thường vụ cấp ủy cấp huyện mới đạt 24,2%; tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy các cấp và tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện đạt dưới 15%; tuổi bình quân cấp ủy các cấp không đạt yêu cầu và cao hơn Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đổi mới trong ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện không đạt mục tiêu 30% trở lên; tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp huyện, cấp xã đạt dưới 15%; tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện đạt dưới 20%... Việc triển khai các khâu trong công tác cán bộ chưa ngang tầm nhiệm vụ, có lúc, có nơi, có nội dung vẫn còn hình thức.

Trong công tác đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, có nơi chưa đánh giá thực chất. Ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, quy hoạch cán bộ chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi; một số nơi còn khép kín, chưa bảo đảm phương châm “mở” và “động”. Có nơi việc quy hoạch còn lỏng lẻo, dàn trải, khép kín nên không đảm bảo chất lượng, không tạo được động lực phấn đấu, ngược lại, có nơi lại quá chặt chẽ, khắt khe nên làm nhụt ý chí phấn đấu.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn còn tình trạng chưa bám sát quy hoạch, đào tạo không đúng với chuyên ngành, vị trí công tác. Chế độ học tập suốt đời chưa trở thành nền nếp trong đội ngũ cán bộ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị có biểu hiện thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác; một số cán bộ chuyên môn, năng lực hạn chế, tinh thần, trách nhiệm không cao, nhưng chưa được thay thế hoặc bố trí lại kịp thời.

Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ chủ chốt thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, phải xử lý kỷ luật…

Với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thông qua hội nghị lần này, các cấp, các ngành, các địa phương phải có sự nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém này, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung Kết luận phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đã được nêu trong Kết luận.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp phải thấy rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị, với tương lai của quê hương, đất nước để nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ. Trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm và phải có trách nhiệm đánh giá, bố trí đúng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp. Đây là những người có vai trò quan trọng, quyết định tới kết quả hoạt động của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức, cán bộ là công việc khó, phức tạp, nhạy cảm, động chạm đến con người, liên quan đến tâm tư, tình cảm, lợi ích của con người, đến tổ chức bộ máy, vì vậy phải làm tốt công tác quán triệt, triển khai, công tác tư tưởng để việc tổ chức thực hiện được tiến hành khoa học, bài bản, đồng bộ, thống nhất và chính xác trên mọi phương diện, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, tham nhũng, mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài.

Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; gắn đào tạo bồi dưỡng cán bộ với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng phải gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực công tác. Tiếp tục đẩy mạnh việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là kiến thức pháp luật, quản lý kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế...

Chú trọng tạo lập môi trường học tập không chỉ học tập trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng, mà ngay trong quá trình công tác, trong môi trường làm việc hằng ngày cũng cần tạo ra một không khí học tập, thi đua lao động, khát khao cống hiến.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nâng cao hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ…

Luôn đặt lợi ích chung lên trên, đáp ứng được niềm tin, khát vọng của người dân và doanh nghiệp

Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh (thị xã Nghi Sơn) cho rằng công tác cán bộ của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Theo bà Liễu, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, cá nhân tôi nhận thấy, công tác cán bộ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ dần đáp ứng tốt hơn những yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe về đạo đức nghề nghiệp, lối sống, văn hóa công sở, kỹ năng lãnh đạo, tinh thần đoàn kết hợp tác, tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực, chủ động hơn trong tham gia giải quyết các vấn đề người dân và doanh nghiệp kiến nghị.

Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài bền vững. Tôi mong muốn và kỳ vọng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh, của đất nước. Người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị, ngành, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đúng cán bộ.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tôi mong rằng, tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích chung lên trên và đáp ứng được niềm tin, khát vọng của toàn thể Nhân dân.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới

Theo dõi kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” tại Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX diễn ra chiều 30-8, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh vui mừng và tin tưởng Nghị quyết sẽ tiếp tục tạo nên những chuyển biến trong công tác cán bộ. Báo Thanh Hóa xin đăng tải ý kiến của ông Hoàng Văn Miến, cán bộ hưu trí ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương về nội dung này.

Qua theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, tôi nhận thấy, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt. Nguồn quy hoạch cán bộ khá dồi dào, cơ bản được bảo đảm. Cơ cấu cán bộ đã có sự điều chỉnh. Nhiều chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ được cụ thể hóa bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Phần lớn cán bộ các cấp đều có lập trường tư tưởng vững vàng, có tư duy đổi mới...

Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, toàn diện; nhiều nơi cán bộ chưa gương mẫu, còn mất dân chủ... Những tồn tại, hạn chế trên đã tác động mạnh mẽ đến công tác cán bộ và xây dựng dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi mong muốn tỉnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, vì dân phục vụ. Quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, dám nghĩ, dám làm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Nhóm PV

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-lan-thu-15-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-thanh-hoa-khoa-xix/166817.htm