KTĐT - Cuối tuần qua, tại huyện Chương Mỹ đã tiến hành phiên họp thứ nhất Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp. Đơn vị bầu cử số 7 đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp trên địa bàn 3 huyện gồm Chương Mỹ, Thanh Oai và Quốc Oai có tổng dân số 636.741 người; số cử tri đi bầu là 505.970 người. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 31 (Chương Mỹ: 9, Quốc Oai: 12, Thanh Oai: 10); cấp xã là 544 (Chương Mỹ: 237, Quốc Oai: 150, Thanh Oai: 157). Tổng số tổ bầu cử là 572 tổ (Chương Mỹ: 260, Quốc Oai: 153, Thanh Oai: 159). Hội nghị nghe thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BBC, báo cáo tóm tắt kết quả công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ nay đến hết cuộc bầu cử. Nhìn chung, công tác chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử đã diễn ra đảm bảo tiến độ, đúng luật định. Thuận Anh