Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hội nghị quán triệt, thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đảng viên

Sáng 2/12, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện các Quy định của Bộ Chính trị (khóa XIII); triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; Tổng kết tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Xuân Nam nhấn mạnh, các quy định của Trung ương quán triệt lần này có nhiều nội dung mới về công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, một số tổ chức đảng trong Đảng ủy Khối có những đặc thù, nên các đồng chí cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu kỹ, nắm rõ các quy định cụ thể, để tránh lúng túng, thiếu thống nhất, không đồng bộ khi thực hiện các nội dung: đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; việc kiện toàn cấp ủy; về công tác kiếm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên… Từ đó, khắc phục một số sai sót trong việc vận dụng các nội dung liên quan ở cơ sở trong thời gian qua; nâng cao công tác xây dựng, chính đốn Đảng ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định 58.

Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối năm 2022; Tổng kết tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022 của Đảng ủy Khối.

Tin, ảnh: X.THIÊN