Hội nghị quốc tế về tôn giáo và pháp quyền tại Hà Nội

Gốc
Một hội nghị khoa học quốc tế về tôn giáo và pháp quyền do Hội Việt-Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Can dự Toàn cầu của Hoa Kỳ tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tin nóng

Tin mới