Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị

Gốc
Ngày 25-10, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2005 đến nay.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, trong những năm qua Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh và hướng dẫn của Cục Chính trị BĐBP, làm tốt việc chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, tổ chức tốt việc đánh giá rút kinh nghiệm trong từng thời gian để bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; Đảm bảo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết, kế hoạch đề ra; Nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, được triển khai thực hiện một cách tích cực, chủ động, thận trọng, có quy trình và bước đi phù hợp.

Hệ thống tổ chức của đơn vị được củng cố đồng bộ, vững chắc hơn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt, phát huy tốt tác dụng, sức mạnh lãnh đạo của các cấp ủy, chi, Đảng bộ được giữ vững và tăng cường, hiệu lực của người chỉ huy được nâng cao, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì về chính trị từng bước được khẳng định rõ nét, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Nhìn chung năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị được giữ vững và từng bước được nâng cao, đội ngũ cán bộ chính trị được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và được trãi nghiệm qua thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, có uy tín trong đơn vị, cơ quan chính trị phát huy được vai trò tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành có hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phú Hội

Email Print Góp ý

Tin nóng

Tin mới